NÖROLOJİ

 

Nöroloji, beyin ve sinirlerin hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Beyin ve onun uzantıları olan sinirler vücudumuzdaki bütün organların düzen içinde çalışmasında merkezi bir göreve sahip olduklarından hastalıklarının erken tanınması ve tedavi edilmesi son derece önemlidir.

Güncel bilimsel gelişmeler nörolojik hastalıkların sınıflanmasını ve farklı disiplinler halinde değerlendirilmesini gerekli kılmıştır.

En Sık Görülen Nörolojik Hastalıklar Arasında;

 

• Migren
• Vertigo (Baş Dönmesi)
• Beyin damar hastalıkları (inme, felç)
• Epilepsi (sara)
• Multipl Skleroz (MS)
• Parkinson Hastalığı
• Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları
• Kas Hastalıkları
• Uyku bozuklukları sayılabilir.

Nörolojik hastalıkların teşhisinde bazı cihazlar kullanılmakta ve bunlar hastanın klinik özellikleri ve muayenesi ile birlikte değerlendirilmektedir.

Bu cihazlardan bazıları;

• Kranial MR
• Kranial BT
• EMG (Elektromyografi)
• EEG (Elektroensefalografi)
• Doppler USG’ dir.

Yukarıda bahsi geçen incelemelerden EEG ve EMG nöroloji bölümü bünyesinde gerçekleştirilen tetkiklerdir.

EEG

 

Kısaca beyin elektriksel işlevinin bir kağıt üzerine veya artık günümüzde daha yaygın olarak dijital ortama aktarılmasıyla elde edilen verilerin değerlendirildiği bir inceleme yöntemidir. Daha çok epilepsi hastalığının teşhis ve takibinde kullanılmakla beraber farklı birçok nörolojik hastalığın da teşhisinde de faydalanılmaktadır.

EMG

 

Sinir liflerinin, kasların ve omuriliğin bağlantı noktalarındaki hastalıklar ile sinir liflerinde sinyal iletiminin de herhangi nedenle kesintiye yol açabilecek hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılır. Örneğin şeker hastalığının yol açtığı sinir liflerindeki tahribatının teşhisi ve takibinde, yoğun olarak ellerde uyuşma ile seyreden sinir liflerinin geçtikleri dar noktalarda sıkışması ve fonksiyon kaybıyla sonuçlanan bilek kanalı sendromunun teşhis ve takibinde kullanılmaktadır. Bu hastalıkların yanı sıra daha çok sayıda sinir liflerini, kasları, omuriliği ön planda etkileyen nörolojik hastalıkların teşhisinde EMG’den yararlanılmaktadır.

MS (Multipl Skleroz)

 

Bu hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Kısaca, bağışıklık sistemimizin beyin ve omurilikteki sinirlerin etrafını saran kılıflara karşı hatalı bir şekilde, ataklar halinde saldırması ve hasar vermesine bağlı kronik bir hastalıktır. Bağışıklık sistemimizin hasar verdiği sinire göre en sık tek gözde görme kaybı ya da bulanıklık, vücudun bir tarafında güç kaybı ya da uyuşukluk gibi şikayetlerle ortaya çıkar.

MS (Multipl Skleroz), Daha çok genç erişkinlerde görülen ve özellikle Kuzey Amerika’ da travmadan sonra bu yaş grubunda özürlülüğün en sık nedeni olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde de yapılan yeni çalışmalara göre sıklığı giderek artmaktadır.

MS, çok çeşitli nörolojik hastalıklarla karışabileceğinden erken teşhisi ve tedavisi özürlülüğün gelişmesinin erken safhada önüne geçilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu aşamada, MS konusunda deneyimli bir nöroloji uzmanının doğru teşhis koyması ve güncel kılavuzlar ışığında doğru tedavinin verilip takiplerin düzenli yapılması gerekmektedir.

Hastanemiz, özellikle MS konusunda deneyimli kadrosu, donanımı ve tedavi üniteleriyle öne çıkmakla beraber, diğer birçok nörolojik hastalığın tetkik, teşhis ve tedavisi güncel tıbbın bütün imkanları ile son teknoloji laboratuvar yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

 Nöroloji Doktorlarının Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

 

Nöroloji uzmanı, sinir sistemi ve beyinde görülen hastalıklardan sorumlu hekimdir.

  • Hastanın şikayetlerini dinledikten sonra refleksler, konuşma becerisi, duyu aktiviteleri, zihinsel faaliyetler ve koordinasyon gibi muayeneleri gerçekleştirmek,
  • Nöroloji hastalıklarının teşhisi için gereken BT (Bilgisayarlı Tomografi) ve MR (Manyetik Rönesans) gibi tıbbi görüntüleme tekniklerinden yardım almak,
  • Nörolojik muayene bulguları ve tetkik sonuçlarını bir araya getirerek hastalıkları doğru şekilde teşhis etmek,
  • Teşhis edilen hastalıklar için en uygun nörolojik ilaçları belirlemek,
  • Nöroloji tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda hastayı cerrahi operasyonlar için uzmanlara yönlendirmek,
  • Hastaya teşhis edilen sağlık sorunu ve tedavi süreci hakkında bilgi vermek,
  • Tıp kuralları dahilinde beyin ölümü gerçekleşen hastaları belirlemek,
  • Uzman adaylarına nörolojik hastalıkların isimleri, belirtileri, tedavi yöntemleri ve diğer ayırt edici bilgileri öğretmektir.

Nöroloji Neye Bakar? Nörolojik Hastalıklar Nelerdir?

 

Nöroloji hastalıkları, sinir sisteminde ya da beynin sinir iletiminde görülen tüm sağlık sorunlarını kapsamaktadır. Sinirler tüm vücudu sardığı için, ilgilenilen hastalıklar oldukça çeşitlilik gösterir.

Nörolojik hastalıkların belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de hastalarda genel olarak nöbetler, istemsiz kas seğirmeleri, koordinasyon ve konuşma bozuklukları, algı ve hafızanın zayıflaması ya da fonksiyon kayıpları gibi semptomlar görülür.

En sık karşılaşılan nörolojik hastalıklar ise şu şekilde sıralanabilir:

Beyin Damarlarında Görülen Sağlık Sorunları:

 

 Beyindeki damarların daralması, tıkanması ya da beyin kanaması gibi hastalıkları kapsar. Damarlarda kan akışının engellenmesi, beynin ilgili bölümünün oksijensiz kalması anlamına gelir. Bunun sonucunda ise inme (felç) vakaları görülür. Beslenemeyen beyin dokusunun yerine bağlı olarak konuşamama, bilinç kaybı, görme duyusunun kaybolması, ilgili bölgede güç kaybı ve hareketsiz kalma ya da baş dönmesi gibi şikayetler ortaya çıkar. BT ya da MR ile tıkanan damar tespit edilir ve en uygun tedavi seçeneği belirlenir. Beyin kanaması ise alınan kafa travmalarına, damar tıkanıklıklarına ya da yüksek tansiyon hastalığına bağlı olarak gelişebilir. Hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak nöroloji ilaçları ya da cerrahi operasyonlar ile tedavisi sağlanır.

Kronik Baş Ağrıları: 

 

Ülkemizde sık görülen bu sorun, kişinin günlük yaşam kalitesinin büyük oranda bozulmasına neden olmaktadır. Genellikle gerilim tipi ya da migren ağrıları olarak seyreder. Hasta öyküsü, görülen nörolojik belirtiler ve uygulanan tetkikler sonucunda baş ağrısı şikayetine yol açan sebep belirlenir. Ardından en uygun tedavi seçeneği uygulanır.

Epilepsi Hastalığı:

 

 Nöbetlerle seyreden ve halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen sağlık sorunudur. Nöbet anında hastanın özellikle bacaklarında ve kollarında istemsiz kas hareketleri, ağızdan köpükler çıkması, bilinç kaybı ya da idrar kaçırması gibi semptomlar görülür. EEG (Beyin Çizgesi Yöntemi/ Elektroensefalografi) sonuçları ve hasta öyküsü ile teşhis edilebilir. Çoğunlukla küçük yaşlarda görülmesine rağmen, erişkin hayatında da ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur. Günümüzde uygulanan ilça tedavileri ile nöbetlerin önlenmesi mümkün hale gelir ve hastaların yaşam kaliteleri büyük oranda arttırılmış olur.

Hareket Bozuklukları:

 

 Huzursuz bacak sendromu, Parkinson, ellerde ya da başta titreme, yürüme bozuklukları, beyindeki sinir iletiminin yanlış olması nedeniyle görülen istemsiz kas kasılmaları, vücudun herhangi bir bölgesinde görülen ani yanma hissi, seğirmeler, uyku sırasında görülen bacak krampları, kasların kasılı şekilde kalması ve yüzdeki ifadenin kaybolması gibi sağlık sorunlarını kapsar. Yapılan tetkiklerle hastalıklar teşhis edilir ve en uygun tedavi seçeneği belirlenir.

Demans: 

 

Halk arasında bunama olarak da bilinir. Genellikle Alzheimer hastalığına ya da beyin damarlarında gelişen deformasyonlara bağlı olarak ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. İlk belirtisi unutkanlık olmakla birlikte günlük yaşam aktivitelerinin sınırlanması, zihin aktivitelerinin durgunlaşması, iştahın kesilmesi, düşünce akışının bozulması, sessizleşme ve kendi halinde kalma sıklığının artış göstermesi gibi şikayetlerle seyreder.

Demiyelinizan Hastalıklar:

 

 MS (Multiple Skleroz), NMO (Neuromyelitis Optica) ve Devic gibi hastalıkları kapsar. Sinir sisteminin işlevlerinden sorumlu olan miyelin maddesinin yetersizliği nedeniyle oluşan bu hastalıklar, ataklarla seyreder. Geçirilen ataklar sonucunda kalıcı ya da geçici hasarlar meydana gelebilir. Bu nedenle nöbetleri önleyen ilaçlarla beyin tahribatın ilerlememesi ve genel sağlık durumunun korunması hedeflenir.

Uyku Bozuklukları:

 

Uyku apnesi,horlama, kronik yorgunluk, uykuya dalmada ya da uyanmada güçlük çekilmesi, derin uykuya geçilememesi gibi sağlık sorunlarını kapsar. Evde ya da hastane ortamında yapılan uyku testi (Polisomnografi) ile teşhis edilir. Uyku bozuklukları tedavi edilmezse dalgınlık, algı ve hafızanın zayıflaması, odaklanma güçlüğü ve dikkatsizlik gibi şikayetlere neden olabilir.

Kasları İlgilendiren Hastalıklar: 

 

Kaslar ve sinirler arasındaki iletimin zarar görmesi sonucunda oluşurlar. Kasların istemsiz kasılması ya da zayıflayarak kütlesinin azalması ve buna bağlı olarak gelişen işlev kayıplarına neden olurlar. En sık görülen kas hastalığı, Myastenia Gravis hastalığıdır. Göz kaslarının zayıflaması, göz kapaklarının düşmesi, görme bozuklukları, yutkunurken güçlük çekilmesi, çiğneme fonksiyonlarının azalması, bacak ve kol kaslarında güçsüzlük gibi şikayetlerle ilerler.

Nöroloji bölümü aynı zamanda yüzde görülen ağrılar, baş dönmesi (vertigo), şeker hastalığına bağlı olarak gelişen sinir tahribatı ve yüz felci, gibi sağlık sorunlarıyla da ilgilenir.

 

Bizimle iletişime geçin

Türkiye’de kendi ülkenizde gibi hissetmeniz için gerekli tüm rahatlığı ve konforu sağlıyoruz.

    Uzman ve deneyimli hekimler ileÜcretsiz danışmanlık