MR BİRİMİ

 

Manyetik Rezonans görüntüleme; yüksek manyetik alanda vücudumuzdaki hidrojen atomlarının manyetik alan yönüne uygun hizalanması ve çekim sırasında RF uygulanarak bu konumlarından sapmalar oluşturulması tekniği ile bu sapmalar esnasında salınan enerjinin ölçülmesi ve görüntüye çevrilmesi işlemidir.

Radyolojik yöntemler içerisinde yumuşak dokuyu en detaylı şekilde gösteren yöntem MR dır.

MR çekiminin bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

MR cihazları; tomografi ya da röntgen gibi cihazların aksine radyasyon kullanmamakta ve bilinen hiçbir zararı bulunmamaktadır

AÇIK MR

 

Merkezimizde 0.35 Tesla gücünde Siemens marka Magnetom C! Açık emar cihazımız ile hizmet vermekteyiz. (24 mT/m Gradient; 55 T/m/s slew rate)
Cihazımız 4 kanallı, 270 derece açıklığa sahip olup rahat ve konforlu bir çekim ortamı sağlarken aynı zamanda yüksek teknolojisi sayesinde yüksek kalitede tanısal görüntüleme sağlamaktadır. Kapalı alan korkusu olup Kapalı MR cihazlarına giremeyen , nefes darlığı çeken, kalp, tansiyon rahatsızlığı olan,  kilolu, hamile, çocuk ve yaşlı hastalarda rahat ve konforlu bir şekilde tetkiklerini yaptırabilirler. Hasta yakını veya yakınları da bu işlem esnasında hastaya refakat edebilir..
Kapalı MR sistemlerinin tünel şeklindeki yapısı nedeniyle; klostrofobisi olan hastalar, yüksek kilolu hastalarda AÇIK MR sistemlerinde daha rahat ve konforlu bir şekilde MR tetkiklerini yaptırabilirler. AÇIK MR sistemlerinde kapalı sistemlere göre gürültü çok daha azdır.

Tetkik süresi, yapılacak tetkik bölgesine göre değişmekle birlikte çekiminiz 10-30 dakika arası sürecektir. Doktorunuz birden fazla tetkik istediyse bu süre daha da artabilir.

AÇIK MR cihazımızda çekiminiz yapılırken bir yakınınız yanınızda durabilir, elinizi tutabilir, sizinle sohbet dahi edebilir.

KAPALI MR

 

Merkezimizde 1.5 Tesla gücünde 18 kanallı Siemens Marka Magnetom Avanto cihazımız ile hizmet vermekteyiz. Bütün rutin tetkiklerin yanı sıra ileri teknoloji gerektiren bütün özel tetkikler (Multiparametrik prostat MR, Meme MR, Beyin Spektroskopi, MR Anjiyografi, BOS Akım…) gerektiğinde radyoloji doktoru gözetiminde yapılmaktadır.

Beyin MR Nedir?

 

Beyin MR kafa MR’ı veya kranial MR olarak da adlandırılmaktadır. Beyin, beyin sapı, beyincik, sinir dalları, beyin zarları ve vasküler yapıların detay şekilde incelenmesine imkan sağlar. Görüntüleme belirli beyin bölgeleri için ayrı ayrı da gerçekleştirilebilir. Çeşitli hormonal bozukluklarda kullanılan hipofiz MR bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Beyin MR İle Hangi Hastalıklar Teşhis Edilir?

 

Nörolojik yapılardaki sorunlarla ilişkilendirilebilecek semptomların ileri incelemesinde beyin MR çekimi kullanılmaktadır. Kronik ve geçmeyen baş ağrıları,baş dönmesi , nöbetler, düşünce ve davranışsal değişiklikler, görme başta olmak üzere sebebi belirlenemeyen koku, işitme, tat ve duyu problemleri varlığında MR görüntüleme gerekebilir. Beyin MR sonuçları bu gibi sorunların kaynağının belirlenmesinde büyük öneme sahiptir.

Beyin MR’da Tespit Edilebilecek Başlıca Bozukluklar Şu Şekildedir:

 

 • Beyin damarlarındaki anevrizma  ve yapısal değişiklikler (detaylı inceleme ilaçlı beyin MR ile sağlanabilir)
 • Demiyelinizasyon hastalıkları: MS (Multipl Skleroz), Guilllain Barra Sendromu Nöropatiler
 • İnme
 • Hidrosefali  (beyin boşluklarında sıvı birikimi)
 • Enfeksiyon
 • Tümör
 • Kist
 • Cushing Sendromu  ve Akromegali gibi hormonal bozukluklar
 • Beyin Travmaları
 • Gelişimsel bozukluklar

Servikal MR Nedir?

 

Servikal MR (boyun MR)kafa tabanından omuzlara kadar olan bölgenin kesitler halinde görüntüsünü çıkararak bu bölgenin 3 boyutlu modelini oluşturur. Boyun yumuşak dokusu, kemikler, kemikler arası diskler ve omuriliğin boyun bölgesindeki nörolojik yapıları (servikal spinal MR) incelenebilmektedir.

Boyun MR Neden Çekilir?

 

Boyun MR çekimi ile tespit edilebilecek başlıca durumlar şu şekildedir:

 • Servikal omurlarda doğumsal anomaliler
 • Omurga eğriliği  veya skolyoz
 • Boyun düzleşmesi
 • Boyun fıtığı
 • Boyun bölgesi tümörleri
 • Boyun bölgesi şişlik ve enfeksiyonları
 • Travmalar ve boyun yaralanmaları

Göğüs MR

 

Meme MR olarak da adlandırılan göğüs MR’ı meme dokusundaki patolojileri ortaya koymada etkili bir görüntüleme yöntemidir. Normal MR’dan farklı olarak yüzüstü, memeleri içerisine alan bir aparat kullanılarak gerçekleştirilir. Göğüs MR çekilmesi gereken durumlar şu şekildedir:

 • Meme kanserini tanımlamak
 • Meme kanseri  hastalarında kanserin boyutlarını ve durumunu belirlemek
 • Aile öyküsü ve risk faktörleri bakımından kanser riski yüksek olanlarda
 • Prekanseröz (kanserleşme riski olan) lezyon tespit edilenler
 • Genetik incelemelerde meme kanseri açısından risk oluşturacak değişiklik tespit edilenlerde
 • 30 yaşından önce göğüs bölgesine radyasyon tedavisi alanlarda

Kardiyak MR

 

MRfarklı vücut bölgelerini görüntülemek amacıyla kullanılabilir. Kalp ve çevresindeki büyük damarları değerlendirmek amacıyla kardiyak MR kullanılmaktadır. Kardiyak MR radyasyon içermediğinde tomografi uygulanamayan kişilerde tercih edilebilir. Kalp MR:

 • Doğumsal kalp anomalileri
 • Koroner kalp hastalığı
 • Kalp krizine  bağlı doku hasarı
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp kapakçık problemleri
 • Perikardit (kalp zarı iltihaplanması) gibi durumları ortaya koymak ve ilerlemesini takip etmek amacıyla uygulanabilir.

Lomber MR Nedir?

 

Lomber MR (bel MR) bel bölgesindeki omurga (L1-5) dizilimini, omurlar içerisindeki sinir dokularını, diskleri, kan damarlarını, kas ve tendonları kuyruk sokumuna kadar inceleyen görüntüleme yöntemidir. MR gerektiren başlıca durumlar şu şekildedir:

 • Ateşin eşlik ettiği sırt ve bel ağrısı
 • Omurgaları etkileyen doğumsal anomaliler
 • Sürekli ve şiddetli bel ağrısı
 • MS
 • Mesane problemleri
 • Bölgesel tümörler
 • Bacaklarda uyuşma, zayıflık ve duyu kaybı gibi nörolojik problemler

Toplumda sık görülen bel fıtığı MR görüntüleri ile tanımlanabilmektedir. Bundan dolayı lomber MR bel fıtığı MR olarak da adlandırılmaktadır.

MR Anjiografi

 

MR anjiografi tıkanma veya yırtılma tehlikesi taşıyan atar damarları incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Boyun ve beyin arterleri, aortun göğüs ve karın içerisinde bulunan kısmı, böbrek damarları MR anjiografi aracılığıyla değerlendirilmektedir. Damarların daha detaylı incelenmesi amacıyla kontrast madde içeren karışımlar kullanılabilir. İlaçlı MR olarak da adlandırılan bu uygulama anjiografide sıklıkla tercih edilmektedir.

İlaçlı MR 

 

İlaçlı MR veya dinamik MR kan damarı gibi içi boş yapıların incelenmesini kolaylaştıran özel bir tekniktir. Farklı bir MR çeşidi olmamakla birlikte çeşitli MR türlerinde kontrast oluşturan ilaçların kullanılmasını ifade etmektedir. Kontrast madde görüntülemede parlaklık oluşturmaktadır. Bu maddenin yayıldığı bölgenin net görüntülenmesine imkan sağlar. Kontrast madde verilen damarlardaki genişlemeler, yırtılmalar veya tıkanıklıklar kolayca fark edilebilir.

Pelvik MR

 

Pelvik MR pelvis bölgesinde bulunan yumuşak doku, kemik, kas, sinir ve üreme organlarına ait yapıları inceleme imkanı sunmaktadır. Pelvik MR taramasına

 • Pelvis bölgesinde ağrı
 • İdrar ve dışkılamada açıklanamayan sorunlar
 • Üreme veya boşaltım sistemini ilgilendiren kanserler
 • Erkeklerde inmememiş testis, testislerde şişlik
 • Kadınlarda kısırlık , vajinal kanama ve açıklanamayan ağrı
 • Pelvis bölgesi travmaları gibi durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır.

Sakroiliak MR

 

Sakroiliak eklem leğen kemiğini oluşturan sakrum ve ilium kemikleri arasında yer almaktadır. Bu eklemi tutma eğilimi olan

 • sakroileit
 • ankilozan spondilit
 • kitleler gibi durumlarda detaylı inceleme sağlamak amacıyla sakroiliak MR kullanılır.

Diğer MR prosedürlerinden farklı değildir. İlaçlı veya ilaçsız olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Difüzyon MR

 

Difüzyon MR fonksiyonel bir MR çeşididir. Beyinde kan akımının belirli bir düzeyin altına düşmesi atom hareketlerinde değişikliklere sebep olmaktadır. İnme gibi vasküler olayların erken dönemde ortaya konulmasında difüzyon MR normal MR ve BT’ye göre üstünlük sağlamaktadır.MS hastalarına avantaj sağlamaktadır.

Fonksiyonel MR

 

Fonksiyonel MR (fMR – İşlevsel MR Görüntüleme) son yıllarda yaygınlaşan sinirsel görüntülemede kullanılan MR çeşididir. Klinik kullanımı günümüzde yaygın olmamakla birlikte temel olarak ileri araştırmalarda kullanılmaktadır. FMR beyindeki fonksiyonel süreci kan oksijenlenme düzeyini temel alarak ölçer. Kan oksijenlenme düzeyi nöronal aktivite ile yakından ilişkili olmakla birlikte doğrudan yansıtmaz. Fonksiyonel MR beyin metabolizmasını ortaya koyma noktasında fayda sağlar.

Pet MR

 

PET (Pozisyon Emisyon Tomografisi) vücuttaki organ ve dokuların fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılan görüntüleme yöntemidir. MR cihazı içerisine PET sisteminin yerleştirilmesi sonucundan ortaya çıkmış olan PET MR özellikle kanser tespitinde ileri teknoloji tekniklerden biridir. Henüz yayın kullanılmayan PET MR kanser türünü ve evresini belirlemede önemli bir avantaj sunmaktadır. Bu sayede kanserin tedavi süreci hızlı bir şekilde planlanabilir.

MR Tarama

 

MR Tarama tüm vücut MR olarak da adlandırılmaktadır. Belirli bir hastalığı ortaya koymak yerine tüm vücudu baştan sona tarayarak olası kanserlerin, damar ve sinirsel problemlerin erken dönemde ortaya konmasına yardımcı olur.

MR (Emar) Nasıl Çekilir?

 

Hazırlık

Emar çekimi öncesi var olan hastalıklar, kullanılan ilaçlar, alerjiler ve gebelik gibi bilgiler sağlık ekiplerine bildirilmelidir. Metaller MR görüntülemesini bozmakta ve ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. Bundan dolayı vücutta bulunan tüm metaller (yüzük, küpe, saat, gözlük, iğne, saç tokası vb.) çıkarılmalıdır. Tıbbi bir müdahaleye bağlı olarak hasta vücuduna yerleştirilen ve çıkarılması mümkün olmayan metaller (kulak implantı, kalp pili ), insülin pompası, rahim içi cihazlar, eklem protezleri, vidalar, plakalar ve tüm metal aksamlar) MR çekilmesine engeldir.

Bazı MR türleri öncesinde kişinin 6-8 saat kadar yemek yememesi gerekebilir. Bunun dışında 70 yaş üzeri, diyabetli veya böbrek yetmezliği bulunan hastalarda bazı kan testlerinin yapılması gerekebilir.

MR Çekimi

 

Tüp şeklindeki MR cihazının orta kısmında hareketli bir yatak bulunmaktadır. Görüntülenmek istenilen bölgeye göre kişi yatağa yatırılır. Hareket elde edilen görüntüde bozulmalara sebep olmaktadır. Bu amaçla görüntülenecek bölge kemerlerle sabitlenebilir. İşlem sırasında sağlık ekipler cam bir ekran arkasındadır ancak mikrofonlar aracılığıyla kişiyle konuşabilir ve sesini duyabilir.

MR çekimi sırasında hareketsiz kalmak son derece önemlidir. Ağrılı veya klostrofobik hastalarda hafif sakinleştirici ilaçlar kullanılarak olası sorunların önüne geçilebilir. İşlem sırasında şiddetli çarpma ve sürtünme seslerinin duyulması normaldir. Ses konusunda sorun yaşayan hastalarda sağlık ekibi tarafından verilen kulak tıkacı kullanılabilir.

MR Zararlı Mı?

 

Manyetik alan kullanılarak görüntüleme yapan MR tomografi ve röntgenden farklı olarak radyasyon içermemektedir. MR’ın sağlık üzerine bilinen bir zararı bulunmamaktadır. Bunun dışında hasta konforu ve kullanışlılık açısından ele alındığında MR zararları şu şekilde sıralanabilir:

 • Tüp şeklinde bir yapıya sahip olan MR cihazı özellikle kapalı alan korkusu olanlar açısından korkutucudur.
 • MR çekimi sırasında hareket eden büyük çaplı mıknatıslar rahatsız edici bir ses çıkarmaktadır. Kapalı alan içerisinde bu ses kulak sağlığına zararlı olabilir.
 • Vücut içerisinde bulunan implant ve diğer metaller manyetik alan etkisi ile hareket edebilir.
 • Kontrastlı MR sırasında kullanılan ilaçlar nadir olarak alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Bu ilaçlı MR yan etkileri arasında gösterilebilecek durumlardan biridir.
Bizimle iletişime geçin

Türkiye’de kendi ülkenizde gibi hissetmeniz için gerekli tüm rahatlığı ve konforu sağlıyoruz.

  Uzman ve deneyimli hekimler ileÜcretsiz danışmanlık